Invitation 01.09.2019 Twin Cup
Thursday, 01 August 2019 08:12
There are no translations available.

Lure Coursing Competition Invitation by Estonian Sighthound Union

 

Time of competition:                1.09.2019  International lure coursing competition (CACIL), national competition for breeds not eligible for CACIL and oversized whippets/italian greyhounds and Twin Cup-2019 title competition

                                                 The exact timetable depends on the amount of dogs entered and will be announced after the registration deadline.

Organizer:                                Estonian Sighthound Union

Place of competition:                Pärnumaa. Exact driving instructions are published with the time schedule.

Ground:                                    meadow

Competition classes:                 International competitions: open class according to the FCI lure coursing rules. Bitches-males are divided into sex-based classes only if there are at least 6 dogs of both sexes, oversixed whippets and italian greyhonds compete in separate classes.

                                                 National competition: open class, bitches-males are divided into sex-based classes only if there are at least 6 dogs of both sexes, oversixed whippets and italian greyhonds compete in separate classes.

                                                 Title competition: title will be given for the dog with best total points from 31.08.2019 national competition in Latvia and 1.09.2019 competition in Estonia. The result has to be at least CQ, and at least 4 dogs from the competition class must participate on both days.

 

Participation rights:                            International competition: Only dogs who comply with the requirements stated in point 1.4 of the FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events.

                                               National competition:  only dogs stated in point 3.1 of  the EKU Sighthound Competition Rules.

 

Lure Coursing Director:           Anne Naarits

Prize judges :                          Marie-Christine Kontinen, Anne Naarits

Secretary:                               Liina Vaher

Course design and lure operator:  Keerit Rossohha 

 

Participation fees:                     International competition 35 EUR per participating dog.

                                                 Breeds that have a national competition- fee 30 EUR.        Fees are paid in cash to the secretary office on the day of the competition before the first start.

 

Registration to the event:          Deadline: 22.08.2019 by email to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Please notify the breed, full name of the dog, registration number, date of birth, ID number, sex, and coursing licence nr of the dog. In case of italian greyhounds or whippets please note if they are oversized or not. The measurment has to be marked in the lure coursing book.  Also add the name and phone number of the owner. Without correct information, dogs are not entered.After sending the registration, you will receive confirmation. Late entries may be denied. After registration, the owner has the obligation to pay the entry fee. EHL has the right to cancel the competitions in case there are less than 16 participants.

 

Withdrawals according to the EHL Rules for Organizing Sighthound Coursing Competitions.

 

On Saturday (31.08.2019), there is a national lure coursing competition taking place in Latvia. More information about that competition from their FB page.

 
01.09.2019 Twin Cup
Thursday, 01 August 2019 08:10
There are no translations available.

EHL võistluskutse

 

Võistluste aeg:                          1.09.2019 Rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus (CACIL), rahvuslik võistlus tõugudele, kes ei võistle CACILile, ning Twin Cup-2018 tiitlivõistlus

                                                 Võistluste täpsem ajakava sõltub registreeritud koerte arvust ning avaldatakse peale registreerimistähtaja lõppu.

Korraldaja:                               Eesti Hurtade Liit

Võistluse koht:                         Pärnumaa. Täpsem kohalesõiduskeem avaldatakse koos ajakavaga.

Pinnas:                                     heinamaa

Võistlusklassid:                        Rahvusvaheline võistlus: avatud klass vastavalt FCI jooksueeskirjadele, emased-isased koerad jagatakse soo-põhistesse võistlusklassidesse vaid siis, kui mõlemast soost osaleb vähemalt 6 koera. Ülemõõdulised whippetid ja itaalia väikehurdad võistlevad eraldi võistlusklassides.

                                                  Rahvuslik võistlus: avatud klass, emased-isased koerad jagatakse soo-põhistesse võistlusklassidesse vaid siis, kui mõlemast soost osaleb vähemalt 6 koera. Ülemõõdulised whippetid ja itaalia väikehurdad võistlevad eraldi võistlusklassides.

                                                 Tiitlivõistlus: Tiitel antakse välja kahe võistluse (31.08.2019 Lätis toimuva rahvusliku võistluse ja 1.09.2019 Eestis toimuva rahvusvahelise võistluse) tulemuste liitmise teel kokkuvõttes suurima punktisumma ja sertifikaadiväärilise tulemuse saanud koerale juhul kui antud võistlusklassis võistleb mõlemal võistluspäeval vähemalt neli koera.

                                                

Osalemisõigus:                         Rahvusvahelisel võistlusel võivad osaleda kõik koerad, kes vastavad FCI  Rahvusvaheliste Raja- ja Maastikujooksuvõistluste reeglite punktile 1.4.

                                                 Rahvuslikul võistlusel võivad osaleda kõik EKL Hurtade jooksuvõistluse korraldamise eeskirja punktis 3.1 nimetatud tõud.

 

Võistluste toimkond:                võistluste juhataja:                            Anne Naarits

peakohtunik ja kohtunikud:              Marie-Christine Kontinen,

                                                 võistluste vastutav sekretär:              Liina Vaher

                                                 rajameister ja peibutise vedaja:         Keerit Rossohha

 

Osalemistasu:                           Rahvusvahelisel võistlusel 35 EUR (EHL liikmele 30 EUR), rahvuslikul võistlusel 30 EUR (EHL liikmele 25 EUR).

EHL liikme soodustus kehtib 2019 a liikmemaksu tasunud liikmetele.

                                                 Tasu makstakse sularahas võistluspäeval enne võistluse algust.

 

Võistlustele registreerimine:     Võistlustele registreerimise viimane kuupäev: 22.08.2019 e-postiga aadressile This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Palume teatada osaleva koera tõu, nime, registrinumbri, sünnikuupäeva, ID tunnuse, soo, jooksuraamatu numbri ja omaniku nime ning telefoni numbri. Itaalia väikehurda ja whippeti puhul palun lisaks märkida, kas koer on ülemõõduline. Korrektsete registreerimisandmeteta koera võistlusele ei registreerita. Hilinenud registreerimisi võidakse mitte vastu võtta. Ilma jooksuraamatuta koeri võistlema ei lubata! Peale registreerimist on omanik kohustatud maksma registreerimistasu.

Võistlusest loobumine:             vastavalt EKL Hurtade jooksuvõistluste korraldamise eeskirjale.

 

NB! tutvu EHL kodulehel olevate jooksuvõistluste korraldamise eeskirjadega!  

 

Samal nädalavahetusel, laupäeval, 31.08.2019 on rahvuslik maastikujooksuvõistlus Lätis. Rohkem infot nende FB lehelt.

 
Valid XHTML and CSS.