EHL üldkoosolku protokoll 19.09.2019
Thursday, 03 October 2019 19:41
There are no translations available.

Eesti Hurtade Liidu üldkoosoleku protokoll nr 1/2019

 

Toimumise aeg: 19.09.2019; algus kell 18.17, lõpp kell 21.27

Toimumise koht: Tallinn, Alajaama 8

Koosoleku juhataja: Kairi Vahar

Koosoleku protokollija: Heidy Rüütel-Tuul

Koosolekust osavõtjad: 49 EHL liiget ning 3 külalist. Koosolekul osalejate nimekiri (Lisa 1) on lisatud protokollile.

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku koosolek lindistada protokollimise lihtsustamiseks. Keegi liikmetest pole vastu.

 

Päevakord:

 

 1. EHL juhatuse esimehe sõnavõtt;

 2. 2017 majandusaasta aruande kinnitamine;

 3. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine;

 4. ülevaade EM korraldusest ja eelarvest;

 5. uue põhikirja kinnitamine;

 6. uue juhatuse valimine;

   

 

Administratiivsed küsimused

 

Ettepanek: valida koosoleku juhatajaks Kairi Vahar, protokollijaks Heidy Rüütel-Tuul,  häältelugejateks Iren Naarits ja Kristiina Tammik.

Kõik koosolekul osalejad olid ettepanekuga nõus.

Otsus: Koosoleku juhataja on Kairi Vahar, protokollija  Heidy Rüütel-Tuul, häältelugejad Iren Naarits ja Kristiina Tammik.

 

 1. EHL juhatuse esimehe sõnavõtt

   

  Juhatuse esimees Kairi Vahar selgitab oma sõnavõtus, et tänasel koosolekul arutame ainult päevakorras olevaid punkte, ning et liikmete arv on piisav otsuste vastuvõtmiseks.

   

  Sõnavõtt võeti teadmiseks, kohalolijatel küsimusi ei olnud.

   

 2. EHL 2017 ja 2018 majandusaruannete arutamine

Kairi Vahar andis lühikese ülevaate 2017 ja 2018 aasta majandusaruannetest. Kohalolijatel küsimusi polnud.

Ettepanek: Kinnitada 2017 ja 2018 aastate majandusaruanded.

Hääletus: Poolthääli 48, vastu 0, erapooletu 1.

Otsus: Kinnitada 2017 ja 2018 aasta majandusaasta aruanded.

 

 

 • Liina Vaher selgitab olukorda liikmete kohta arvepidamisest ja üldkoosoleku kohta teatete saatmisest. Korrektset arvet liikmete kohta ei ole peetud- nimekiri on kokku pandud eelmise, 2015 a toimunud üldkoosolekul osalenute nimekirja, talle teadaolevate liikmeks astumise avalduse ning EHL kontole makstud liikmemaksu maksnud inimeste põhjal. Ei ole võimatu, et nimekiri ei ole täielik. Mõned liikmeks astumise avaldused laekusid ka täna, edaspidi peab otsustama, kuidas hallata liikmete nimekirja, ning juhatus peaks vastu võtma otsuse, mida teha liimetega, kes ei ole pikemat aega maksnud liikmemaksu.

 • Kairi Vahar räägib, et üldkoosolek võiks olla jaanuaris, siis oleks liimetel võimalik kaasa rääkida järgmise aasta jooksuvõistluste või erinäituste korraldamisel. Katrin Raie lisab, et sellega on tehniline probleem, teised riigid panevad jooksud paika väga hilja ja jaanuaris on liiga vara neid kinnitada. Samuti on Eesti Kennelliidule vaja võistluste ja näituste kalender esitada juba suvel.

   

 

 1. EHL ülevaade EM korraldusest ja eelarvest

   

Iren Naarits andis ülevaate EM korraldusest ja eelarvest.

 

 

 • Ürituse ilm oli esimene õhtul väga halb, üks pere vajas ümbermajutust, teistel päevadel oli ilm hea, põllud olid lühikese muruga. Korraldustiim oli väike, aga tubli, sekretariaat töötas ka öösel. Kogu kompleks oli väga mugav ja kõik jäid rahule. Viimasel tiimijuhtide koosolekul saime kiita ja üldine tagasiside oli positiivne.

 • Kuuest dopinguproovi tulemusest olid kaks positiivsed. EKLi juhatus teeb nende kohta otsuse ja eeskirjade järgi nad peaksid saama karistatud. Üks dopingutest oli valuvaigisti ja teine konkreetselt dopinguaine, mis mõjutab sooritust. Neid proove peaks võtma rohkem, kuid ühe proovi hind on 260 eurot ja kohustus on pandud korraldajale. Kumbki positiivse dopinguproovi andnud koerte omanikest ei avaldanud soovi B testi uurimiseks ja peavad ise maksma proovide eest,  tasu peaks laekuma Eesti Hurtade Liidu kontole.

 • Kokku laekus arvele  45560 eurot,  välja läks 45563, praegu on jäänud tasuda Jõulumäe keskusele 1500 eurot. Laekumas on 800 eurot ettevõttelt kust olid tellitud auhinnad. Ettevõte ei suutnud tellimust täita ja tagastab antud summa.

 • Uued keraamilised medalid on valmis ja need valmistas Siiri.

 • Uued auhinnad saadab Iren välja 30.septembriks 2019, välja arvatud dopinguga seotud tõugudele.

 • Maastikujooksu EMi aruande esitab Iren Naarits juhatusele 31.10.2019. Uus üldkoosolek hetkel kokkulepitud 14.11.2019 kuid selle toimumisaega saab vajadusel paari päeva võrra muuta.

 • Iren Naarits räägib kuludest.

 • Kairi Vahar küsib, miks kanti EHLi arvelt Iren Naaritsa isiklikule firmale 2350 eurot ja mida see sisaldas? Iren selgitab, et selles summas sisaldusid EMi logoga riided ja kotid. Asju jäi ka järgi, kuid ei selgitustest ei selgu, kus need on.

 

Otsustati: Iren Naarits saadab auhinnad hiljemalt 30.09.2019, ning esitab EMi aruande EKL juhatusele hiljemalt 31.10.2019, ning seda tutvustatakse EHLi liikmetele üldkoosolekul, esialgse toimumisajaga 14.11.2019.

Muus osas võeti sõnavõtt teadmiseks.

 

 1. EHL uue põhikirja vastuvõtmine

   

  Uue põhikirja projektiga sai varasemalt tutvuda EHL kodulehel, ning tutvustame dokumenti ka kohapeal, ekraanil, tehakse parandused.   saavad kõik tutvuda uue põhikirjaga ja tehtud mõned parandused.

   

  Ettepanek: kinnitada uus EHL põhikiri.

Hääletus: Otsuse poolt 49 häält, otsuse vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

Otsus: Kinnitada EHLi uus põhikiri.

 

 

 

 1. EHL uue juhatuse valimine

   

5.1 Juhatuse tagasikutsumine.

Ettepanek: Seoses uue juhatuse valimisega kutsuda tagasi vana juhatus koosseisus Kairi Vahar, Iren Naarits, Anne Naarits, Katrin Raie ja Liina Vaher.

Hääletus: otsuse poolt 49 häält, otsuse vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

Otsus: Kutsuda tagasi vana juhatus koosseisus Kairi Vahar, Iren Naarits, Anne Naarits, Katrin Raie ja Liina Vaher.

 

5.2 Uue juhatuse valimine

Seatakse üles uue juhatuse kandidaadid: Liina Vaher, Krista Parve, Katrin Raie, Heidy Rüütel-Tuul, Kaie Eha, Anne Naarits. Kandidaadid tutvustavad ennast.

Ettepanek: Moodustada 5 liikmeline juhatus järgmiste enim hääli saanud kandidaatidest:

 1. Liina Vaher

 2. Krista Parve

 3. Katrin Raie

 4. Heidy Rüütel-Tuul

 5. Kaie Eha

 6. Anne Naarits

Hääli loevad Iren Naarits ja Kristiina Tammik.

Hääletamine: Kõik kohalolnud on ettepaneku poolt.

Otsus: 5-liikmeline juhatus moodustatakse viiest hääletusel enim hääli saanud kandidaadist.

5.3 Hääletatakse nimeliselt juhatuse liikmeid. Peale salajast hääletamist on tulemused järgmised:

Liina Vaher 36 häält

Krista Parve 36 häält

Katrin Raie 27 häält

Heidy Rüütel-Tuul 33 häält

Kaie Eha 33 häält

Anne Naarits 18 häält

 

Otsus: Moodustatakse uus juhatus koosseisus Liina Vaher, Krista Parve, Katrin Raie, Heidy Rüütel-Tuul ja Kaie Eha.

 
Valid XHTML and CSS.