Invitation to 30.06 and 01.07.2018 competitions
Monday, 28 May 2018 14:46
There are no translations available.

Lure Coursing Competition Invitation by Estonian Sighthound Union

 

Time of competition:                30.06.2018 National lure coursing competition (CAC) and Derby-2018 title competition

1.07.2018 international lure coursing competition and national competition for breeds not eligible for CACIL and oversized whippets/italian greyhounds

                                                 The exact timetable depends on the amount of dogs entered and will be announced after the registration deadline.

Organizer:                                Estonian Sighthound Union

Place of competition:               Harjumaa. Exact place and driving instructions will be published with the time schedule

Ground:                                   meadow

Competition classes:                International competitions – open class according to the FCI lure coursing rules.NB! Please note the changes in the FCI rules!

 National competition: open class, bitches-males are divided into sex-based classes only if there are at least 6 dogs of both sexes, oversixed whippets and italian greyhounds compete in separate classes.

Derby title competition:  all dogs who are or will be 3 years this year, can compete for the title. Title will be given if at least 2 dogs from that breed are participating.

Participation rights:                International competition: Only dogs who comply with the requirements stated in point 1.4 of the FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events

                                               National competition:  only dogs stated in point 3.1 of  the EKU Sighthound Competition Rules.

 

Lure Coursing Director:           Anne Naarits

Prize judges :                           Anne Naarits, Iren Naarits, Anne Karikumpu (FI)

Secretary:                                Liina Vaher, Britt-Hell Ruus

Course design and lure operator:        Keerit Rossohha

Participation fees:                    International competitions 35 EUR per participating dog.

                                                 National competition 30 EUR per participating dog.

                                                 Discount of 2 EUR/dog  in case of registration of 2 or more dogs belonging to the same owner.

                                                 Fees are paid in cash to the secretary office on the day of the competition before the first start.

 

Registration to the event:        Deadline: 21.06.2018 by email to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Please notify the breed, full name of the dog, registration number, date of birth, ID number, sex, and coursing licence nr of the dog. In case of italian greyhounds or whippets please note if they are oversized or not. Also add the name and phone number of the owner. Without correct information, dogs are not entered.After sending the registration, you will receive confirmation. Late entries may be denied. After registration, the owner has the obligation to pay the entry fee. EHL has the right to cancel the competitions in case there are less than 16 participants.

 

Please read the FCI rules.

Withdrawals according to the EHL Rules for Organizing Sighthound Coursing Competitions.

If you have any questions concerning the EHL rules about coursing, please do not hesitate to contact us before the competitons or the secretariat during the competitions.

 
30.06. - 01.07.2018 võistluskutse
Monday, 28 May 2018 14:44
There are no translations available.

EHL võistluskutse

 

Võistluste aeg:                         30.6.2018 Rahvuslik maastikujooksuvõistlus ja Derby-2018 tiitlivõistlus

1.7.2018 Rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik maastikujooksuvõistlus tõugudele kes ei võistle CACIL-ile.

                                                 Võistluste täpsem ajakava sõltub registreeritud koerte arvust ning avaldatakse peale registreerimistähtaja lõppu.

Korraldaja:                               Eesti Hurtade Liit

Võistluse koht:                         Harjumaa. Täpsem kohalesõiduskeem avaldatakse koos ajakavaga.

Pinnas:                                     heinamaa

Võistlusklassid:                        Rahvusvaheline võistlus: avatud klass vastavalt FCI jooksueeskirjadele

Rahvuslik võistlus:     avatud klass, emased-isased koerad jagatakse soo-põhistesse võistlusklassidesse vaid siis, kui mõlemast soost osaleb vähemalt 6 koera. Ülemõõdulised whippetid ja itaalia väikehurdad võistlevad eraldi võistlusklassides.

Derby tiitlivõistlus-osa võivad võtta kõik koerad, kes antud aastal on saanud või saavad 3 aastaseks. Tiitel jagatakse tõugude kaupa igas võistlus klassis juhul, kui kohal on antud tõust vähemalt kaks koera (mõlemad ei pea olema Derby-ealised).

Osalemisõigus:                         Rahvusvahelisel võistlusel võivad osaleda kõik koerad, kes vastavad FCI  Rahvusvaheliste Raja- ja Maastikujooksuvõistluste reeglite punktile 1.4.

                                                 Rahvuslikul võistlusel võivad osaleda kõik EKL Hurtade jooksuvõistluse korraldamise eeskirja punktis 3.1 nimetatud tõud.

 

Võistluste toimkond:               võistluste juhataja: Anne Naarits                  

peakohtunik ja kohtunikud:   Anne Naarits, Iren Naarits, Anne Karikumpu (FI)

                                                 võistluste sekretär: Liina Vaher, Britt-Hell Ruus      

                                                 rajameister ja peibutise vedaja: Keerit Rossohha

 

Osalemistasu:                           Rahvusvahelisel võistlusel 35 EUR (EHL liikmele 30 EUR).

                                                 Rahvuslikul võistlusel 30 EUR (EHL liikmele 25 EUR).

                                                 Sama omaniku 2. ja iga järgneva koera registreerimisel soodustus -2 EUR kehtivast hinnakirjast.

EHL liikme soodustus kehtib 2018 a liikmemaksu tasunud liikmetele.

                                                 Tasu makstakse sularahas võistluspäeval enne võistluse algust.

 

Võistlustele registreerimine:    Võistlustele registreerimise viimane kuupäev: 21.06.2018  epostiga aadressile This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Palume teatada osaleva koera tõu, nime, registrinumbri, sünnikuupäeva, ID tunnuse, soo, jooksuraamatu numbri ja omaniku nime ning telefoni numbri. Itaalia väikehurda ja whippeti puhul palun lisaks märkida, kas koer on ülemõõduline või ei. Korrektsete registreerimisandmeteta koera võistlusele ei registreerita. Hilinenud registreerimisi võidakse mitte vastu võtta. Registreerimiseks võib kasutada EHLi kodulehel olevat vormi. Ilma jooksuraamatuta koeri võistlema ei lubata! Peale registreerimist on omanik kohustatud maksma registreerimistasu.

Võistlusest loobumine:            vastavalt EKL Hurtade jooksuvõistluste korraldamise eeskirjale.

 

NB! Tutvu uute FCI maastikujooksuvõistluste reeglitega!  

 
Erinäitus/Speciality show for group 10 02.06.2018
Monday, 19 February 2018 23:24
There are no translations available.

Erinäitus/Speciality show for group 10

 

Korraldaja: EESTI HURTADE LIIT

http://www.sighthounds.ee/

e-mail: show at sighthounds.ee

 

Kohtunik/ Judge:

HELIN TENSON (Soomest) hindab kõiki tõuge 10. rühmast/

HELIN TENSON (Finland) will judge all breeds from group 10.

 

Koht/ Showplace: Luige näituseväljak, Luige, Harjumaa/Luige showground at Luige, Harjumaa (the same location as Estonian Winner Show)

HINNAD/ PRICES:

Kuni 15.märts 2018 /Until 15. March 2018

 

EHL liige/ Member of ESU - 3 eur

2jne.koer (beebid ja kutsikad ei kuulu sinna hulka)/ From 2. dog (baby and puppies are not included there) -2 eur

Beebi/kutsikas/ Baby and puppy 20 eur

Koer/ dog 30 eur

Kasvataja/järgl./ Breeders/Progeny class TASUTA/ FREE

Paarid/ Braces 10 eur

Üle 10 aasta veteran/ Veteran over 10 years - TASUTA/ FREE


Kuni 15.aprill 2018/ Until 15. April 2018

 

EHL liige/ Member of ESU - 3 eur

2jne.koer (beebid ja kutsikad ei kuulu sinna hulka)/ From 2. dog (baby and puppies are not included there) -2 eur

Beebi/kutsikas/ Baby and puppy 25 eur

Koer/ dog 40 eur

kasvataja/järgl./ Breeders/Progeny class TASUTA/ FREE

Paarid/ Braces 10 eur

Üle 10 aasta veteran/ Veteran over 10 years - TASUTA/ FREE

 

Kuni 15.mai 2018 /Until 15. May 2018

 

EHL liige/ Member of ESU - 3 eur

2jne.koer (beebid ja kutsikad ei kuulu sinna hulka)/ From 2. dog (baby and puppies are not included there) -2 eur

Beebi/kutsikas/ Baby and puppy 30 eur

Koer/ dog 50 eur

Kasvataja/järgl./ Breeders/Progeny class TASUTA/ FREE

Paarid/ Braces 10 eur

Üle 10 aasta veteran/ Veteran over 10 years - TASUTA/ FREE

 

Kuni 20. mai 2018 /Until 20.May 2018

 

EHL liige/ Member of ESU - 3 eur

2jne.koer (beebid ja kutsikad ei kuulu sinna hulka)/ From 2. dog (baby and puppies are not included there) -2 eur

Beebi/kutsikas/ Baby and puppy 35 eur

Koer/ dog 55 eur

Kasvataja/järgl./ Breeders/Progeny class TASUTA/ FREE

Paarid/ Braces 10 eur

Üle 10 aasta veteran/ Veteran over 10 years - TASUTA/ FREE

 

Bank:

IBAN: EE13 2200 2210 2130 2375

HABAEE2X

Eesti Hurtade Liit

 

http://www.sighthounds.ee/

Entry documents (copy about payment, pedigree and entry form) and questions send please to: show at sighthounds.ee

 

 
Specialty February 2018
Wednesday, 27 September 2017 15:13

Korraldaja/Organizer: EESTI HURTADE LIIT
Koht/ Showplace: Vabaduse puiestee 50, Tallinn, Estonia
Aeg/ Time: 11.02.2018 

Kohtunikud/ Judges:
MARKKU MÄHÖNEN hindab kõiki tõuge 10. rühmast, välja arvatud whippet, iiri hundikoer ja itaalia väikehurt, keda hindab REET LINT

Mr. MARKKU MÄHÖNEN will judge all breeds from group 10 except whippet, italian sighthound and irish wolfhound which will be judged by Mrs. REET LINT

HINNAD/ PRICES:

Kuni 31.oktoobrini 2017 /Until 31. October 2017

EHL liige/ Member of ESU - 3 eur
2jne.koer (beebid ja kutsikad ei kuulu sinna hulka)/ From 2. dog (baby and puppies are not included there) -2 eur
Beebi/kutsikas/ Baby and puppy 25 eur
Koer/ dog 35 eur
Kasvataja/järgl./ Breeders/Progeny class TASUTA/ FREE
Paarid/ Braces 10 eur
Üle 10 aasta veteran/ Veteran over 10 years - TASUTA/ FREE

Kuni 30.novembrini 2017/ Until 30. November 2017

EHL liige/ Member of ESU - 3 eur
2jne.koer (beebid ja kutsikad ei kuulu sinna hulka)/ From 2. dog (baby and puppies are not included there) -2 eur
Beebi/kutsikas/ Baby and puppy 30 eur
Koer/ dog 45 eur
kasvataja/järgl./ Breeders/Progeny class TASUTA/ FREE
Paarid/ Braces 10 eur
Üle 10 aasta veteran/ Veteran over 10 years - TASUTA/ FREE

Kuni 31.detsember 2017 /Until 31 December 2017

EHL liige/ Member of ESU - 3 eur
2jne.koer (beebid ja kutsikad ei kuulu sinna hulka)/ From 2. dog (baby and puppies are not included there) -2 eur
Beebi/kutsikas/ Baby and puppy 35 eur
Koer/ dog 55 eur
Kasvataja/järgl./ Breeders/Progeny class TASUTA/ FREE
Paarid/ Braces 10 eur
Üle 10 aasta veteran/ Veteran over 10 years - TASUTA/ FREE

Kuni 21.jaanuarini 2018 /Until 21. January 2018

Kõik klassid (va. paarid-ka siis 10 eur) ilma soodustusteta/ All classes 65 eur (braces 10 eur)

http://www.sighthounds.ee/
Entry documents (copy about payment, pedigree and entryform) and questions send please to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 
Valid XHTML and CSS.