Jooksuvõistluste meeskondade koolitamise kord
There are no translations available.

EESTI KENNELLIIDU HURTADE JOOKSUVÕISTLUSI KORRALDAVATE TOIMKONDADE KOOLITAMISE JA ATESTEERIMESE KORD

1. Sissejuhatus 
1.1  Võistluse toimkonna koolitamise eesmärgiks on:
 
1.1.1        valmistada ette pädevaid hurtade jooksuvõistluste toimkondasid
1.1.2        hoida hurtade jooksuvõistlusi korraldavaid toimkonnad kursis kehtivate eeskirjadega
 
1.2  Koolituse jaotus:
1.2.1        uute jooksuvõistluste toimkonna liikmete koolitus
1.2.2        stažeerimine
 
2. Uute jooksuvõistluste toimkonna liikmete koolitus
 
2.1 Nõudmised pääsemaks jooksuvõistluse toimkonna põhikursusele
2.1.1 peab olema EKL liige
2.1.2 peab olema täisealine
2.1.3 peab olema iseloomu ja füüsiliste omaduste poolest sobiv hurtade jooksuvõistlusi korraldava toimkonna liikmeks
2.1.4 peab omama alalist elukohta Eestis
 
2.2 Põhikursus EKL-is või EKL liikmesorganisatsioonis EKL-i juhatuse kooskõlastusel
2.2.1 Põhikursust viib läbi atesteeritud hurtade jooksuvõistluse kohtunik. 
 
2.2.2 Põhikursus lõpeb eksamiga selgitamaks kandidaadi teadmisi kehtivatest Eesti Kennelliidu ja FCI hurtade jooksuvõistlusi reguleerivatest määrustest ja eeskirjadest. Eksam on kirjalik, hinnatakse 5-palli süsteemis, kus 5 on kõige parem hinne. Eksamil antakse kaks (2) eraldi hinnet: 1.      teooriahinne2.      hurtade jooksuvõistlustel kasutusel oleva dokumentatsiooni korraldus ja täitmine Kui kandidaat on saanud ühes eksami osas hinde 1 või 2, siis eksam on „MITTE SOORITATUD“. Hinded 3,4,5 näitavad, et eksam on „SOORITATUD“ 
 
2.3 Stažeerimine ametlikel jooksuvõistlustel
 
2.3.1 Kui kandidaat on lõpetanud põhikursuse tulemusega „SOORITATUD“, siis esitab ta praktilise väljaõppe taotluse Eesti Hurtade Liidule. Eesti Hurtade Liidu poolt volitatud isik väljastab talle praktilise väljaõppe arvestuskaardi. Praktilist väljaõpet võivad läbi viia vaid atesteeritud hurtade jooksuvõistluse toimkonna liikmed vaid ametlikel võistlustel. Taotlus praktiliseks väljaõppeks hurtade jooksuvõistlusel tuleb esitada võistluse toimkonnale enne võistlusele registreerimise tähtaja lõppu. Näituse toimkonnal on õigus keelduda praktilisest väljaõppest. 
 
2.3.2 Kandidaat võib valida ühe või enama toimkonnaliikme ala, millele asub sooritama praktilist väljaõpet. Kandidaat peab sooritama vähemalt viis (5) praktilist väljaõpet kolme (3) aasta jooksul alates põhikursuse sooritamise kuupäevast igal toimkonnaliikme alal eraldi, mille kohta peab olema väljaõpet läbi viinud atesteeritud toimkonna liikme positiivsed hinnangud. Juhul kui kandidaat saab kokku kaks (2) negatiivset hinnangut atesteeritud toimkonna liikmelt, peab kandidaat läbima uuesti põhikursuse ja sooritama põhikursuse eksami. 
2.3.3 Peale viie praktilise väljaõppe positiivselt sooritamist esitab kandidaat avalduse Eesti Hurtade Liidule kinnitamiseks õigus osaleda hurtade jooksuvõistlustel:    

·          võistluse juhatajana

·          võistluse vastutava sekretärina

·          rajameistrina

·          saatjaja

peibutise vedajana

 

2.3.4 Atesteeritud toimkonnaliige kustutatakse atesteeritud toimkonnaliikmete nimekirjast, kui ta ei ole viie (5) aasta jooksul töötanud toimkonnaliikmena ametlikel EKL kalenderplaani kantud hurtade jooksuvõistlustel.

 
Valid XHTML and CSS.