27.08.23 Lure coursing competition invitation
Thursday, 27 July 2023 07:36
There are no translations available.

Lure Coursing Competition Invitation “Twin Cup- 2023”

Time of competition
: 27.08.2023 International lure coursing competition(CACIL),national competition for breeds not eligible for CACIL and Twin Cup-2023 title competition

The exact timetable depends on the amount of dogs entered and will be announced after the registration deadline.

Organizer: Estonian Sighthound Union

Place of competition:Pärnumaa

Ground:meadow

Competition classes:
International competitions:classes according to the FCI lure coursing rules. Bitches-males are divided into sex-based classes only if there are at least 6 dogs of both sexes.

National competition: open class, bitches-males are divided into sex-based classes only if there are at least 6 dogs of both sexes.

Title competition: title will be given for the dog with best total points from 26.08.2023 national competition in Latvia and 27.08.2023 competition in Estonia. The result has to be at least CQ, and at least 4 dogs from the competition class must participate on both days.

Participation rights:International competition: Only dogs who comply with the requirements stated in point 1.4 of the FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events.

National competition:only dogs stated in point 6.1 of the EKU Sighthound Competition Rules.

Lure Coursing Director: Liina Vaher

Prize judges:Liene Avotina LV, Janne Tuominen FIN, Marie - Christine Willo FIN

Secretary: Liina Vaher, Laura-Liisa Heinoja

Course design and lure operator: Markus Mäeväli, Karl-Rasmus Soosaar

 

Participation fees:International competition 40 EUR per participating dog.(35 EUR for members of the sighthound club of Estonia, Latvia and Lithuania )

Breeds that compete in national competition- fee 35 EUR (30 EUR for members of the sighthound club of Estonia, Latvia and Lithuania ).Fees are to be paid in cash to the secretary office on the day of the competition before the first start or to Estonian Sighthound Union account in Swedbank: EE132200221021302375.

 

Last date of registration for competitions: 18.08.2023 via google form here

https://forms.gle/5iw6nhrwAAmg77Qn6

 

Please inform us of the participating dog's breed, name, registration number, date of birth, ID number, gender, track book number and owner's name and phone number. In the case of Italian greyhounds and whippets, please also indicate whether the dog is oversized or not. A dog without correct registration data will not be registered for the competition. Late registrations may not be accepted. After registration, a confirmation will be sent, and all participants will receive more detailed competition information by e-mail no later than 24.08.23. After registration, the owner is obliged to pay the registration fee. The organizers reserve the right to change the members of the committee as needed.

 

Withdrawals according to the EHL Rules for Organizing Sighthound Coursing Competitions.


EHL Võistluskutse “Twin Cup 23”

Võistluste aeg:

27.08.2023 rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik maastikujooksuvõistlus tõugudele kes ei võistle CACIL-ile, ning “Twin Cup – 2023”  tiitlivõistlus.
Tiitlivõistlus: Tiitel antakse välja kahe võistluse (26.08.2023 Lätis toimuva rahvusvahelise võistluse ja 27.08.2022 Eestis toimuva rahvusvahelise võistluse) tulemuste liitmise teel kokkuvõttes suurima punktisumma ja sertifikaadiväärilise tulemuse saanud koerale juhul kui antud võistlusklassis võistleb mõlemal võistluspäeval vähemalt neli koera.

Võistluste ajakava sõltub registreeritud koerte arvust ning avaldatakse peale registreerimisaja lõppu.

Korraldaja: Eesti Hurtade Liit

Võistluste koht: Pärnumaa

Pinnas: Heinamaa

Võistlusklassid:Rahvuslik võistlus:avatud klass, emased-isased koerad jagatakse soo-põhistesse võistlusklassidesse vaid siis, kui mõlemast soost osaleb vähemalt 6 koera.
Rahvusvaheline võistlus: FCI CACIL ja CSS klass vastavalt FCI jooksueeskirjadele.

Osalemisõigus:

Rahvusvahelisel võistlusel võivad osaleda kõik koerad, kes vastavad FCI Rahvusvaheliste Raja- ja Maastikujooksuvõistluste reeglite punktile 1.4. Rahvuslikul võistlusel võivad osaleda kõik EKL Hurtade jooksuvõistluse korraldamise eeskirja punktis 6.1 nimetatud tõud.

Võistluste toimkond:

Võistluste juhataja: Liina Vaher

Kohtunikud: Liene Avotina, Janne Tuominen ja Marie - Christine Willo

Võistluste sekretär: Liina Vaher, Laura-Liisa Heinoja

Rajameister ja peibutise vedaja: Markus Mäeväli, Karl-Rasmus Soosaar

Osalemistasud:

Rahvusvahelisel võistlusel 40 EUR (Eesti, Läti ja Leedu hurdaklubi liikmetele 35 EUR)

Rahvuslikul võistlusel 35 EUR (Eesti, Läti ja Leedu hurdaklubi liikmetele 30 EUR)

Registreerimisel tuleb tasuda osalemistasu MTÜ Eesti Hurtade Liidu arveldusarvele Swedpank, IBAN: EE132200221021302375 EHL liikme soodustus kehtib 2023 a liikmemaksu tasunud liikmetele.

Võistlustele registreerimine:

Võistlustele registreerimise viimane kuupäev: 18.08.2023 google vormi kaudu.

https://forms.gle/5iw6nhrwAAmg77Qn6

Palume teatada osaleva koera tõu, nime, registrinumbri, sünnikuupäeva, ID tunnuse, soo, jooksuraamatu numbri ja omaniku nime ning telefoni numbri. Itaalia väikehurda ja whippeti puhul palun lisaks märkida, kas koer on ülemõõduline või ei. Korrektsete registreerimisandmeteta koera võistlusele ei registreerita. Hilinenud registreerimisi võidakse mitte vastu võtta. Peale registreerimist saadetakse selle kohta kinnitus, ning hiljemalt24.08.23 saadetakse kõigile osalejatele meilile täpsem võistlusinfo. Peale registreerimist on omanik kohustatud maksma registreerimistasu. Korraldajad jätavad endale õiguse muuta toimkonnaliimeid vastavalt vajadusele.

Võistlustest loobumine: vastavalt EKL Hurtade jooksuvõistluste korraldamise eeskirjale.

 

 

 
Valid XHTML and CSS.